Gemeenteraadsverkiezingen Erfgoedpamflet

  • feb 2022
  • Marloes van Essen (RCE)
  • ·
  • Aangepast mrt 2022
  • 355
Marloes van Essen (RCE)
Info | Nieuws

Uit het pamflet: 'In een participatieve economie wilt u uw inwoners betrekken bij beslissingen over productie en consumptie.'

Gemeenteraadsleden of wethouders staan de ­komende bestuursperiode voor grote uitdagingen. Dit pamflet laat zien welke kansen erfgoed biedt om te investeren in de kwaliteit van de leef­omgeving, met de aanpak van de klimaatcrisis, de ­verduurzaming van onze samenleving en de realisatie van honderdduizenden woningen. ­Erfgoed is bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van uw inwoners, aan econo­mische innovatie en een interessant leef- en vestigingsklimaat.

In zes oproepen wordt getoond waar kansen liggen en hoe gemeenteraadsleden of bestuurders deze straks kunnen verzilveren!