De olifant in de Faro-Kamer

  • jun 2022
  • Machteld Linssen
  • 413
Machteld Linssen
Praktijk | Visie Faro in NL
  • Geertje Huisman

Interessante reflectie van Bond Heemschut in de Erfgoedstem: erfgoed is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en burger, maar die overheid is op veel fronten afwezig, waardoor de burger er alleen voor staat. En meer. Hieronder het linkje.

De olifant in de Faro-kamer - De Erfgoedstem

https://erfgoedstem.nl/de-olifant-in-de-faro-ka...

Dit opinieartikel is van Christian Pfeiffer, werkzaam op het Landelijk Bureau van de Bond Heemsch...

Trefwoorden