Helmond in 100 stukskes

  • mrt 2022
  • Marloes van Essen (RCE)
  • 282
Marloes van Essen (RCE)
Praktijk | voorbeelden

Een oude vuilnisbelt in Helmond bleek een heuse schatkamer. De stadsarcheoloog en vrijwilligers vonden er onder meer luizenkammen, fietsbelastingplaatjes, emaillen pollepels, maar ook botten van kippen en konijnen. Voor het project Helmond in 100 stukskes delen ouderen hun verhalen achter deze objecten uit de vooroorlogse crisisjaren, de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw.

Helmond in 100 stukskes - vuilnis met verhalen uit de eerste hand | Erfgoedparticipatie Faro | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erf...

Voor het project Helmond in 100 stukskes delen ouderen hun verhalen achter objecten uit de vooroo...

Trefwoorden