Call onderzoek NWO: Plaatsen van waarden

  • 28 mrt
  • Wim Burggraaff
  • 1
  • 99
Wim Burggraaff
Info | Nieuws
  • Elsbeth Kwant
  • Wilma Simons
  • Geertje Huisman
  • Anton Cruysheer

Het thema Plaatsen van waarden; contextbewust onderhandelen over de toekomst van historisch beladen plekken wil maatschappelijk impact realiseren door onderzoek dat bijdraagt aan:

- vermogen van mensen om de meerstemmigheid rondom beladen plekken te kunnen verstaan en te waarderen;

- welzijn van diverse gemeenschappen, doordat zij zich bij de omgang met (sporen uit) het verleden betrokken en gezien voelen;

- transparanter en eerlijker onderhandelingen over de toekomst van historisch beladen plekken voor alle betrokkenen;

- toename in maatschappelijke veerkracht in de omgang met beladen plekken;

- groei van historisch inzicht in de veelheid aan manieren waarop mensen het verleden van beladen plekken beleven en belichamen (lagen, tijden, verhalen, stemmen);

- nieuwe instrumenten en strategieën voor erfgoedinstellingen en -beleid om op een afgewogen manier om te gaan met historisch beladen plekken; ontwikkeling van vernieuwend gebruik van erfgoeddata door de culturele en creatieve sector.

Werk je in de erfgoedsector, creatieve sector en wil je wel mee denken over onderzoeksaanvragen? Meld je voor 9 april aan voor de matchmaking bijeenkomsten die in mei plaats gaan vinden.

Werk je in een andere sector en spreekt het je aan? Meld je in dat geval ook aan!

Aanmelden voor matchmaking bijeenkomst: Aanmelden initiatief | NWO

meer over het thema hier: Plaatsen van waarden; contextbewust onderhandelen over de toekomst van historisch beladen plekken | NWO

meer over de call for proposals hier: Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia 2024 (NWA-ORC 2024) | NWO

Reacties

één reactie, 2 april