• 15 sep
 • Malique Mohamud
 • 74

Noem het een stadslab, een creatieve hub of een multimediale expositieruimte. Wij noemen het The Niteshop (TNS); een kenniscentrum voor Urban Culture en een werkplaats voor postkoloniaal stedelijk erfgoed. TNS is een plek waar ontwerpers, hosselaars, beleidsmakers, kunstenaars en onderzoekers elkaar ontmoeten. Een tussenruimte waar mensen uit parallelle werelden werken aan de stad van morgen. Concrete Blossom maakt van de avondwinkel een ambas...

Prikbord
 • 15 sep
 • Olav Swart
 • 66

Ons doel is om een groot publiek te interesseren voor archeologie. Het plan is om met behulp van attractieve visualiseringstechnieken, niet zichtbare archeologische objecten en gebeurtenissen op locatie tot leven te wekken. Als de Werkgroep WGMA (Geofysische Meettechnieken in de Archeologie) van de AWN (Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie) in het veld met de grondradar aan het werk is, komen lokale bewoners of passanten vaak kijken ...

Prikbord
 • 12 sep
 • Theo Andriessen
 • 59

De Stevenskerk Nijmegen werkt aan een plan om een 'onderzoeksprogramma' op te zetten waarin we op basis van de uitgangspunten van citizen science onderzoeksprojecten gaan opzetten om de verhalen van de Grote Kerken te verzamelen, te inventariseren, te ontsluiten en te doorgronden. Dat gaan we doen in samenwerking met de Radboud Universiteit en andere erfgoedinstellingen in Nijmegen (stichting Gebroeders van Lymborgh, Huis van de Nijmeegse gesc...

Prikbord
 • 11 sep
 • Monique van den Dries
 • 2
 • 103

De archeologie is een belangrijke bron van humanistische waarden voor gemeenschappen en individuen. Participatie in de archeologie kan onder meer bijdragen aan identiteitsvorming, empowerment, sociale cohesie en welzijn. De archeologie kan en wil dit potentieel verder vergroten door de Europese principes van de Valletta-conventie voor erfgoedbescherming te verbinden met die van de Faro-conventie voor openbaar gebruik van erfgoed. Een grote uit...

Prikbord
 • 11 sep
 • Menje Almekinders
 • 74

Het herbestemmen van gebouwd erfgoed gebeurt veelal aan de hand van een procedé dat voortkomt uit het vastgoeddomein. Veel wordt achter gesloten deuren voor de mensen bedacht en uitgevoerd. De spreadsheet is leidend. Met dit initiatief ambieert BOEi een alternatieve vorm van vastgoedontwikkeling die plaatsvindt samen met lokale erfgoedgemeenschappen. We willen een open (noem het participatief) ontwikkelproces ontwikkelen waarbij de erfgoedgeme...

Prikbord
 • 11 sep
 • Maarten Reith
 • 53

The Saba Cultural Policy Plan 2023-2030, with a focus on heritage and increased community participation, represents a significant step towards preserving and enhancing Saba's rich cultural heritage. Beneath an overview of the key components and goals of this plan. 1. Collaborative Approach: The Department of Community Development and Culture, in partnership with the Saba Heritage Center, is leading the effort to revise the cultural policy plan...

Prikbord
 • 8 sep
 • Floor Oudshoorn
 • 49

In de erfgoedsector zijn het veelal vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor het behoud, het onderhoud en de ontsluiting van ons cultureel erfgoed. Sinds 2020 is door het Ministerie van OCW de landelijke Erfgoedvrijwilligersprijs in het leven geroepen. In 2023 wordt de prijs voor de vierde maal uitgereikt (met een prijzengeld van 20.000 euro totaal). Stichting Nederland Monumentenland (NML) is vanaf het begin organisator en uitvoerder van d...

Prikbord
 • 6 sep
 • Jouke van der Werf
 • 70

De naoorlogse wijken Poelenburg en Peldersveld in Zaandam worden vernieuwd. Ontworpen in de jaren vijftig, gebouwd in de jaren zestig voldoen de woningen niet meer aan de eisen van deze tijd: er zijn meer soorten woningen nodig, niet alleen sociale huurwoningen maar ook woningen voor de middenhuur en koopwoningen, meer woningen voor ouderen en starters op de woningmarkt. Naast renovatie van woningen waarbij corporaties samenwerken met particul...

Prikbord

Prikbord

Prikbord

Zoek

Recent actief

Over dit thema

Initiatieven Uitvoeringsagenda Faro

 • status: publiek
 • gestart op: feb 2023
 • 9 leden
 • 45 bijdragen