Lerend Netwerk co-waarderen in en rond musea

  • jul 2022
  • 1325
Caribisch Nederland

Om inzicht te krijgen in de dagelijkse praktijk van doelgericht participatief waarderen vond op 8 juni 2021 een online dialoog plaats. Met vertegenwoordigers uit het museale veld is in kaart gebracht welke ervaring zij hebben op dit gebied hebben en welke vragen of behoeftes zij hebben.

Op basis van de uitkomsten van deze dialoog is een ‘Lerend Netwerk co-waarderen in en rond musea’ opgericht. Daar bleek dat de term participatief waarderen niet voor iedereen de lading dekt. De voorkeur wordt gegeven aan het begrip co-waarderen. Nadere discussie hierover moet nog gevoerd worden.

Werkgroepen

Begin 2022 hebben twee verschillende werkgroepen in vier sessies gewerkt aan het verkrijgen van inzichten in een aantal uitdagingen rond co-waarderen:

Werkgroep 1 ‘Dialoog Erfgoedgemeenschap waarderen in en rond musea’

Deze werkgroep heeft zich gericht op de ervaringen van groepen en individuen die betrokken zijn bij co-waarderingstrajecten. Wat zijn hun ervaringen, wanneer voelen ze zich gehoord en begrepen en hoeveel zeggenschap willen ze?

Werkgroep 2 ‘Tops & flops uit de praktijk van co-waarderen in en rond musea’

Deze werkgroep heeft ervaringen samengebracht over wat een co-waarderen traject wind in de zeilen geeft. En hoe om te gaan met weerstand. De uitkomsten worden in de vorm van FAQ’s uitgewerkt. Dit om meer mensen te inspireren om ook te gaan co-waarderen.

De resultaten van beide werkgroepen worden onder meer op dit platform gedeeld en op 13 juni 2022 tijdens de Kennisdag Collecties & Connecties.

Aanmelden

Spreekt het leren door te doen in een Lerend netwerk je aan, of anders gezegd wil je ook particiLeren, meld je dan aan bij Geertje Huisman, g.huisman@cultureelerfgoed.nl

Trefwoorden

Contact