Blader door bijdragen

  • jul 2022
  • Tom van Veen
  • 2
  • 1224

Hoeveel vrijwilligers werken er eigenlijk bij erfgoed instellingen en wat is hun motivatie hiervoor? Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft hier onderzoek naar gedaan. De aanzet voor dit onderzoek was Ondersteuning van erfgoedvrijwilligers. Een onderzoek in de twaalf provincies (Henk Vinken en Isabelle Diepstraten, 2020). Het onderzoek is begonnen met een definitie van het begrip erfgoedvrijwilliger. Vervolgens zijn ruim 200 vrijwilligers organisatie...

Info | Nieuws