Blader door bijdragen

  • 19 jul
  • Maarten Reith
  • 234

Dit project, met als ondertitel 'Praktijkgerichte ontwikkeling van nieuwe participatie-instrumenten', richt zich op de centrale problematiek van het spanningsveld tussen leef- en systeemwereld. Het adagium ‘leren van het verleden’ wordt tegenwoordig vaak gebruikt bij ruimtelijke opgaven. Dat begrip van onze geschiedenis gaat niet alleen om de fysieke omgeving en de functionaliteit, maar het gaat ook (of juist) om de maatschappelijke waarden, b...

Prikbord