Inschrijving deelname aan project "Behoud en beheer plekken van betekenis" open

  • 17 jun
  • Kristel Jeuring
  • 76
Kristel Jeuring
Democratische Vernieuwing

Overal zijn gebouwen en plekken die van betekenis zijn in de buurt of het dorp. Maar heb je deze plekken ook in beeld? En als je ze in beeld hebt, blijven ze ook behouden voor de buurt? Want helaas staan deze plekken in veel gebieden onder druk, door bijvoorbeeld leegstand of juist verkoop aan de markt. En dat terwijl in veel buurten mensen staan te springen hier zelf een rol in te hebben of dat al doen. Wil jij in kaart brengen welke plekken er toe doen bij jullie en onderzoeken hoe jullie deze plekken kunnen behouden voor de wijk? Meld je dan aan voor dit project.

Gebouwen en plekken zijn belangrijk

Gebouwen en plekken kunnen een buurt kansen bieden en mensen verbinden. Bewoners weten daarom als geen ander welke plekken belangrijk zijn voor hun buurt of wijk. De waarde van een gebouw of plek wordt dus niet alleen bepaald door de relatie van de plek met de geschiedenis, maar ook door de waardering van gebruikers en bewoners uit de omgeving.

Plekken van betekenis en erfgoed

We hebben het misschien niet zo vaak over erfgoed in buurten en wijken. Je hebt er misschien een beeld bij van rijksmonumenten of landelijke tradities. Maar die link is er wel degelijk. Want Nederland heeft dit jaar het Faro verdrag getekend. Eén van de principes van het Faro verdrag is dat gemeenschappen zelf veel meer bepalen wat erfgoed is. Dus niet alleen de erfgoedvereniging of de welstandscommissie. Maar juist ook gemeenschappen in buurten en dorpen zelf. Bovendien daagt het verdrag de erfgoedwereld en samenleving uit om relaties te leggen tussen erfgoed en thema’s als wijkvernieuwing, sociale cohesie en welzijn. De mens en de samenleving en hún relatie met erfgoed staat centraal. In het project onderzoeken we daarom hoe gemeenschappen zelf in kaart kunnen brengen welke plekken voor hen van betekenis zijn. Dit doen we vanuit de ABCD-gedachte, waar erfgoed ook kan bijdragen aan sterke gemeenschappen en het gesprek op gang wordt gebracht. Met het project willen we gemeenschappen, gemeenten en erfgoedeigenaren stimuleren om samen strategieën voor het behoud van erfgoed en dus die plekken die er toe doen, te ontwikkelen.

Procesbegeleiding voor initiatieven

Dit project is bedoeld voor initiatieven die graag aan de slag willen om die plekken die er toe doen in kaart te brengen en strategieën willen bedenken om deze te behouden voor de buurt. Het maakt niet uit of jullie al eens iets gedaan hebben met erfgoed. Je kunt ook onderzoeken of dit een goede manier is om op een andere blik op de wijk te werpen.

Wij koppelen jullie aan één of meer procesbegeleiders die helpen bij het in kaart brengen en het ontwikkelen van strategieën voor behoud.

Van jullie ervaringen leren we samen. Deze verzamelen en bespreken we met jullie zodat we deze kunnen delen met andere buurten.

Praktisch

  • Je kunt je aanmeldingen t/m 3 juli. In de week erna maken we de selectie.
  • In de zomerperiode koppelen we je aan de procesbegeleider
  • Tussen september 2024 en april 2025 ga je aan de slag

Neem voor vragen contact op

Heb je nog vragen over ons project? Schroom niet en neem gerust contact met ons op. stuur een mailtje naar Kristel (kristel@lsabewoners.nl) of Vincent (vincent@lsabewoners.nl).

Bezig met behoud van plekken die er toe doen? Dan is dit project iets voor jou! - LSA

https://www.lsabewoners.nl/2024/06/bezig-met-be...