Nieuwe regeling voor publieksbereik en -participatie bij het Cultuurfonds!

  • 21 nov
  • Marie-France van Oorsouw
  • 186
Marie-France van Oorsouw
Info | Nieuws

Goed nieuws voor iedereen met leuke plannen voor publieksbereik en -participatie in de archeologie!

Dankzij de gelden die de staatssecretaris beschikbaar heeft gesteld naar aanleiding van het advies 'Archeologie bij de tijd van de Raad voor Cultuur is er nu een nieuwe financieringsregeling bij het Cultuurfonds. En behalve overheden kunnen alle mensen en organisaties een aanvraag indienen.

Voor aanvragen gaat de voorkeur uit naar initiatieven die kleinschalig, laagdrempelig en participatief zijn. Omdat bewustwording een belangrijke bouwsteen voor participatie is, kunnen ook initiatieven op het gebied van publieksbereik voor ondersteuning in aanmerking komen. De belangrijkste richtlijnen:

  • Aanvragen kunnen worden gedaan door een stichting of vereniging, maar ook door een natuurlijk persoon of archeologisch bedrijf. Overheden kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar kunnen wel samenwerkingspartner zijn in een initiatief.
  • Het maximumbedrag voor aanvragen bedraagt € 25.000. Bij aanvragen tot € 5.000 is het aan te vragen bedrag maximaal 100% van de totale projectkosten, bij aanvragen tussen € 5.000 en € 25.000 is het maximaal 50% van de totale projectkosten.

Je leest alles over de regeling op de website van het Cultuurfonds, je kunt daar ook direct aanvragen. Op 1 december sluit er al een indieningsronde!

https://www.cultuurfonds.nl/monumentenzorg-erfgoed/regeling-voor-publieksarcheologie