1.B. Gespreksmethodieken

  • 5 jan
  • 57
Financiering initiatieven

Dialoog en het voeren van een goed gesprek blijken belangrijke componenten van het Faro-werken. Gespreksmethodieken dragen hieraan bij. Wat zijn jouw ervaringen met verschillende gespreksmethodieken? Wat mis je van deze bestaande methodes en tools?

Om in gesprek te gaan met verschillende partijen én om constructieve groepsgesprekken te voeren, maken mensen gebruik van diverse werkwijzen en tools. In de inventarisatie vind je een aantal methodes zoals Socratisch Dialoog of Emotienetwerken. Ook zijn er allerlei werkvormen die mensen al inzetten zoals Open Space, world cafe en de interactiepatronen van Liberating Structures. Mensen maken ook gebruik van instrumenten en spelletjes zoals A Heart Effort.

Maar het blijkt dat veel mensen in het veld nog zoekend zijn naar geschikte methodes om bijvoorbeeld een groepsgesprek te faciliteren. Zeker als het gesprek over een gevoelig onderwerp gaat of waar er veel verschillende meningen over zijn.

We horen graag meer over jouw ervaring met verschillende gespreksmethodieken! Waar loop je nog tegen aan? Wat mis je van deze bestaande methodes en tools? Reageer op deze vraag en de reacties van anderen via de 'Voeg je reactie toe'.

Trefwoorden

Contact