Denk mee over de criteria voor beoordeling initiatieven

  • mei 2023
  • 63

De contouren van de manier waarop we met elkaar de beschikbare Faro-middelen willen inzetten worden steeds duidelijker. Belangrijk onderdeel zijn de criteria waaraan een initiatief moet voldoen en aan de hand waarvan een initiatief beoordeeld kan worden. Na vele gesprekken zijn we als voorstel bij onderstaande criteria uitgekomen. Kijk jullie mee? Zijn ze duidelijk en werkbaar? Reacties zijn t/m 30 mei 2023 welkom.