Oral history archivering en presentatie voor iedereen toegankelijk

  • 31 jul
  • Lian van der Zon
  • ·
  • Aangepast 22 aug
  • 426
  • 1
Prikbord

Oral history wordt steeds vaker gebruikt om verhalen van mensen op te halen. Er wordt veel tijd gestoken in het opleiden van interviewers, het vinden van getuigen en het vastleggen van herinneringen. Door de jaren heen zijn er zo ontelbaar veel interviews afgenomen over uiteenlopende onderwerpen. Maar; waar zijn al deze interviews nu te vinden? Slechts een deel van de interviews is duurzaam opgeslagen en een nog kleiner deel is ook echt goed toegankelijk en raadpleegbaar.

archivering
Op dit moment zijn er verschillende plaatsen waar oral history materiaal bewaard kan worden (denk aan instanties als Beeld & Geluid, DANS, archieven en soms in de collectieregistratiesystemen van erfgoedorganisaties). Wanneer ze eenmaal daar zijn gearchiveerd worden deze interviewcollecties voornamelijk geraadpleegd door wetenschappers, erfgoedprofessionals en anderemensen die begrijpen hoe ze deze databases moeten doorzoeken (mits de database toegankelijk is).

presentatie
Tegelijkertijd zijn er verschillende platforms waarop oral history verhalen op een meer laagdrempelige manier beschikbaar worden gesteld voor een grotere groep mensen (denk aan publicaties, tentoonstellingen bij erfgoedorganisaties, verhalenwebsites van erfgoedhuizen en de website van sprekende geschiedenis). Deze plekken bereiken een groter publiek maar laten vaak maar een deel van het materiaal zien en dienen niet als
duurzame opslagplaats.

huidige situatie
Kortom: het bewaren, beheren en toegankelijk maken van oral history materiaal gebeurt op verschillende plaatsen. Dit maakt een verbinding tussen het oorspronkelijke materiaal en het publieksvriendelijke verhaal lastiger. Bovendien zorgt deze versnippering er voor dat zowel de verzamelaars als de vertellers van oral history verhalen minder goed een duurzame bijdrage kunnen leveren aan de democratisering van erfgoed. Dat kan en moet anders.

het idee
Daarom wil Erfgoed Gelderland in samenwerking met het Knooppunt Sprekende Geschiedenis en andere
relevante partijen een pilot uitvoeren om te onderzoeken hoe archivering en presentatie van oral history materiaal beter op elkaar kunnen aansluiten. Zodat erfgoedvrijwilligers, -organisaties en -gemeenschappen met hun oral history materiaal beter en gemakkelijker kunnen bijdragen aan meer toegankelijk en democratisch erfgoed.

het resultaat
Het beoogde resultaat van de pilot is een blauwdruk/whitepaper, zodat andere erfgoedorganisaties en -vrijwilligers dit kunnen gebruiken als voorbeeld voor een eigen project. Welke stappen zijn belangrijk om in de voorbereiding, uitvoering en afronding te nemen om tot zowel een mooie publiekspresentatie als duurzame arc
hivering te komen? En hoe kunnen die twee gedurende het project al meer met elkaar verbonden worden? Door de pilot hopen we daar al doende meer inzicht in te krijgen. Een belangrijk onderdeel van de pilot en de blauwdruk/het whitepaper is het ontwikkelen van standaarden voor het beschrijven en bewaren van oral history materiaal – waar mogelijk gebaseerd op bestaande standaarden (zoals dat van DANS en OHA). Deze standaarden moeten vertaald worden en toegankelijk en bruikbaar zijn voor erfgoedvrijwilligers. Andere oplossingsrichtingen die we willen onderzoeken zijn het opnemen van oral history in een collectieregistratiesysteem en/of het deponeren van interviews bij DANS en die vervolgens met een automatische koppeling tonen op een publieksvriendelijk platform.

wie doet er mee?
Dit is een initiatief van: Erfgoed Gelderland i.s.m. Knooppunt Sprekende Geschiedenis. Meer partners zijn welkom.