Ontwikkelen workshop: erfgoedwerkveld opener maken voor mensen met een beperking

  • 20 apr
  • Faro-team
  • 120
Prikbord

Faro gaat om erfgoedparticipatie, voor alle mensen in Nederland. Dat klinkt mooi, maar voor mensen met een beperking is dat vaak een illusie. Zij zien zichzelf niet terug in de verhalen die over het verleden verteld worden, noch zien zij zichzelf gereflecteerd in de archeologen en museummedewerkers die de verhalen vertellen. Hoewel er onder erfgoedvrijwilligers vaak wel mensen met een beperking te vinden zijn, komt hun zienswijze nauwelijks aan bod in het onderzoeksperspectief en komen ze zelden tot nooit aan een betaalde baan in de archeologie.

Grenzen verleggen
Enabling Archeologie wil dit veranderen. Door voor archeologische bedrijven, musea en erfgoedinstellingen een workshop te ontwikkelen waarbij we de grenzen van het (on-)mogelijke ter discussie stellen en verleggen. Daarmee willen we het erfgoedwerkveld meer verwelkomend maken voor mensen met een beperking. Ooit een archeoloog in een rolstoel in de put zien staan? Veel mensen zullen je vertellen dat dat absoluut onmogelijk is, maar Enabling Archeologie kan je laten zien dat het heel goed kan, zonder dat een commercieel bedrijf op kosten gejaagd wordt.

Kruispuntwerken
Op deze manier pakken we erfgoedparticipatie vanuit Faro van twee kanten aan: enerzijds worden opgravingen, open dagen en rondleidingen inclusiever, anderzijds zullen werkgevers minder koudwatervrees hebben om mensen met een (zichtbare) beperking aan te nemen. We werken hier op het kruispunt van arbeidsparticipatie, burgerparticipatie en publiekscommunicatie. Want waar een werknemer met een beperking aan het werk kan, kan ook een bezoeker met een beperking komen. En waar representatie is, zal men zich meer gehoord, gezien en verbonden voelen. Het resultaat is een diverser werkveld, een diverser publiek bij publieksbereikactiviteiten en een diversificatie van het aantal onderzoeksperspectieven in de archeologie.

Partners gezocht
Enabling Archeologie zoekt nog partners in het erfgoedveld die willen helpen deze workshop in te richten en/of te testen. Het doel is een workshop te ontwikkelen die door een case study, aangepast aan het bedrijf in kwestie, werknemers en werkgevers laat nadenken hoe de omgeving en het werkproces aangepast kunnen worden aan de werknemer met een beperking. Hierbij wordt expliciet gebruik gemaakt van het sociale model van beperking: door mensen uit te dagen na te denken over welke aspecten van een beperking inherent zijn en welke onbewust door de omgeving opgelegd worden. Door de onbewuste denkpatronen bloot te leggen en bewust te maken, kan men die vervolgens ook veranderen.

Kennis delen zonder winstoogmerk
Enabling Archeologie wil deze workshop ontwikkelen, testen en uitvoeren. Na de test- en evaluatiefase wil Enabling Archeologie haar kennis delen met het erfgoedveld door enerzijds tegen kostprijs de workshop te geven en anderzijds tegen marktconforme tarieven anderen te leren hoe ze de workshop kunnen geven. Enabling Archeologie werkt altijd zonder winstoogmerk en alle inkomsten die de organisatie heeft komen direct ten goede aan het werk dat de organisatie doet, bijvoorbeeld in de vorm van onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en het ontwikkelen van nieuwe projecten.

Trefwoorden