'Co-waarderen als middel om te verbinden?' - Samenwerking gezocht!

  • mrt 2023
  • Geertje Huisman
  • 679
Prikbord

Kan het samen waarderen of aanwijzen van erfgoed helpen om uiteenlopende meningen bespreekbaar te maken? Kunnen besluitvormingsprocessen in musea een context bieden om rustig in gesprek te gaan over makkelijk "ontvlambare" thema's? Wat is er voor nodig om dat waar te maken? Denk, experimenteer en zoek jij mee?

Lerend netwerk
Het 'lerend netwerk co-waarderen' is voor een kennis- en ontwikkelingsprogramma op zoek naar samenwerking met het brede erfgoedveld, onderwijs, culturele en maatschappelijke organisaties rond het thema 'polarisatie' in erfgoed. Het groeiende netwerk is opgebouwd door de RCE en FARO Vlaanderen rond het thema co-waarderen. Co-waarderen, of participatief waarderen, is het samenwerken aan erfgoedwaardering waarbij groepen, gemeenschappen of individuen een vorm van inspraak hebben op te maken keuzes. Het gaat niet zozeer om deelnemen, maar meer om deelhebben. Het netwerk is gericht op praktijkonderzoek en kennisdeling en organiseert (online) bijeenkomsten, werkgroepen en workshops. We werken samen en leren van elkaar, oftewel we 'particiLeren'!

Volgende stap
Na het verkennen en samenbrengen van de aanwezige praktijkkennis en de leerbehoeften in het erfgoedveld rond co-waarderen, is het moment aangebroken om de volgende stappen te zetten. Dit willen we doen door verdieping te zoeken en de kennisontwikkeling bestendiger te maken. Het idee is om ons te richten op een specifieke onderzoeksvraag: (hoe) kan co-waarderen bijdragen aan het verbinden van mensen die tegengestelde meningen hebben? Dit kan onderzocht worden door praktijkvoorbeelden te analyseren en evalueren, in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen en peer groepen, pilots te organiseren en methodieken te ontwikkelen. Ook kunnen activiteiten georganiseerd worden om de opgedane kennis te delen.

Onderzoek
Het samen bepalen wat erfgoed is, klinkt heel harmonieus, maar wat als er sterke tegengestelde meningen en perspectieven bestaan rond het onderwerp van dat specifieke erfgoed? Betrek je alle geluiden? Hoe zorg je dat er naar elkaar geluisterd wordt wanneer gesprekken dreigen te escaleren? Kan het samen waarderen er ook juist voor zorgen dat mensen dichter tot elkaar komen? Het is van belang dat erfgoedinstellingen van elkaars ervaring kunnen leren en de erfgoedsector de kennis uit andere domeinen gaat toepassen om met ontvlambare onderwerpen om te gaan.

Wie sluit er aan?
Wij zijn op zoek naar samenwerkingen om het kennis- en ontwikkelprogramma handen en voeten te geven. Ben je een erfgoedwerker, docent, onderzoeker of iemand met een goed idee, met interesse in het onderwerp? Dan horen we graag van jou! Stuur een mailtje naar g.huisman@cultureelerfgoed.nl en we praten graag met je verder.

Trefwoorden