"Oral history voor iedereen" - wie doet mee?

  • 6 mrt
  • Faro-team
  • 67
Prikbord

Vanuit het Knooppunt Oral History "Sprekende geschiedenis" willen we het initiatief nemen om op allerlei manieren het motto "Oral history voor iedereen" uit te werken. Daarbij denken we aan makers, gebruikers, bewaarders én publiek. We weten dat er veel behoefte is aan cursussen interviewen, meer en eenvoudigere mogelijkheden voor opslaan, ondersteuning bij digitalisering en het maken van transcripties en bij het bereiken van publiek. Maar er zijn vast nog meer ideeën en wensen. Mijn vraag is: zijn er mensen of organisaties die met ons mee willen doen om ons motto "Oral History voor iedereen" de komende jaren in het kader van de Uitvoeringsagenda Faro in praktijk te brengen?

Trefwoorden