Beargumenteer je keuze

  • 18 sep
  • 7
  • 167
Jouw mening telt!

Licht hier je ingevulde keuze toe m.b.t. Co-waarderen door digitaal participeren. Vooral jouw argumenten zijn belangrijk voor de besluitvorming. Lees hier ook de reacties van anderen.

Terug naar de pagina met alle Faro-projectplannen

Reacties

7 reacties, meest recent: 13 oktober
  • In de erfgoedpraktijk blijkt het makkelijker om te zeggen dat iets met participatie moet gebeuren, dan dat het is om er daadwerkelijk handen en voeten aan te geven. De digitale tool moet helpen hier invulling aan te geven.

  • Dit is een geweldig initiatief om alle betrokken partijen op een laagdrempelige wijze te betrekken bij het beschermen en behouden van cultureel erfgoed. Maar dit initiatief werkt ook om het leefbaar en toekomstbestendig te maken.

  • I love the idea of combining digital tools with heritage participation, it makes the output of the work very tangible and scalable.

  • Het lijkt me een heel interessant om een tool te ontwikkelen om participatie te versterken.

  • Deze initiatief (22) pakt op briljante wijze dringende uitdagingen aan, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, de vraag naar huisvesting en eerlijke verdeling. Door burgers te betrekken bij besluitvorming over cultureel erfgoed en ruimtelijke planning, blijft het niet alleen relevant, maar draagt het actief bij aan het vormgeven van een inclusievere en duurzamere toekomst. De vooruitstrevende aanpak van het project, voortbouwend op eerdere succesvolle experimenten, getuigt van een toewijding om zich aan te passen aan de veranderende maatschappelijke behoeften. Dit initiatief valt op door zijn responsiviteit ten opzichte van het voortdurend veranderende landschap van hedendaagse uitdagingen.

  • Dit project combineert verschillende zaken. Er worden verschillende partners en belanghebbenden bevraagd. Het is onderzoek is wetenschappelijk van karakter en de achterliggende vragen, maar is heel praktisch in doel en uitvoering. Het resultaat uit de digitale tool is resultaat op zich én materiaal om als methodisch instrument te evalueren. De focus op Post65 wijken kan weer bijdragen aan nadere cultuurhistorische waarderingen. Omdat het een vervolg is op een eerder onderzoek, is er al ervaring opgedaan en kunnen risico's van de meervoudige insteek vermeden worden.

  • Het lijkt me dat dit project de participatie van burgers vergemakkelijkt en inzichtelijk maakt