Beargumenteer je keuze

  • 18 sep
  • 2
  • 67
Jouw mening telt!

Licht hier je ingevulde keuze toe m.b.t. Waarderen vanuit het Levend Geheugen. Vooral jouw argumenten zijn belangrijk voor de besluitvorming. Lees hier ook de reacties van anderen.

Terug naar de pagina met alle Faro-projectplannen

Reacties

2 reacties, meest recent: 6 oktober
  • Het is belangrijk dat oral history materiaal meer toegankelijk wordt en dat het materiaal duurzaam bewaard wordt. Dat kan alleen in samenwerking tot stand komen.

  • 'Gebruikerswaarde' dekt misschien niet eens het hele criterium. Het mooie in de door Erfgoed Leiden voorgestelde methodiek is dat ook de beleving en betekenisverlening aan een plek een rol speelt bij waardering van het erfgoed. Tot voor kort ging het erfgoed teveel om de vormgeving en de ontwikkeling daarvan, en niet om dat wat gebouwen en de gebouwde omgeving teweeg moest brengen: gebruik, herkenning, verbondenheid.