Beargumenteer je keuze

  • 18 sep
  • 2
  • 80
Jouw mening telt!

Licht hier je ingevulde keuze toe m.b.t. Toolkit participatief ontzamelen van een museale streekcollectie Zoetermeer. Vooral jouw argumenten zijn belangrijk voor de besluitvorming. Lees hier ook de reacties van anderen.

Terug naar de pagina met alle Faro-projectplannen

Reacties

2 reacties, meest recent: 8 oktober
  • Ik vind het heel knap van Museum De Voorde dat ze ondanks de (dreigende) sluiting positieve inititiatieven blijven ontwikkelen en daarbij de mensen in Zoetermeer betrekken. Het levert de gemeenschap een onverwachte spiegel op van henzelf. Immers het is ook de gemeenschap die het museum laat stoppen. Wat betekend dat dan? Het museum laat de samenleving meedenken over de consequenties van haar besluit. Heel slim. Daarnaast is het plan volstrekt origineel en nergens eerder vertoond (vermoed ik) op zo'n schaal. Museum De Voorde gaat gracieus ten onder. En dat laatste blijft natuurlijk meer dan jammer.

  • De insteek om participatief te ontzamelen sluit aan bij de rijke serie tentoonstellingen, onderzoeken en publicaties van Museum de Voorde en voorganger Stadsmuseum Zoetermeer. Klein maar altijd groot in denken en experimenteren op het vlak van nieuwe museale ontwikkelingen. Dit project heeft de mogelijkheid om het dna van het museum op deze wijze opnieuw van betekenis te laten zijn en vorm te geven. Niet alleen voor nu maar juist ook voor de toekomst, niet alleen plaatselijk maar regionaal, zelfs nationaal. Het gaat om het vergroten van bewustzijn over het wat en waarom ontzamelen en met alle generaties elkaar deelgenoot maken van verhalen en betekenissen. Door het delen en zorgvuldig vastleggen hiervan en het vinden van goede bestemmingen, kan dit proces grote betekenis hebben voor de gemeenschap door recht te doen aan het verleden EN de toekomst van de collectie, van de verhalen en deel gaan uitmaken van het gezamenlijk geheugen.