Beargumenteer je keuze

  • 18 sep
  • 5
  • 87
Jouw mening telt!

Licht hier je ingevulde keuze toe m.b.t. Handboek Erfgoedparticipatie. Vooral jouw argumenten zijn belangrijk voor de besluitvorming. Lees hier ook de reacties van anderen.

Terug naar de pagina met alle Faro-projectplannen

Reacties

5 reacties, meest recent: 11 oktober
  • Resultaat is een handboek waar heel veel instellingen organisaties iets aan kunnen hebben. Goede investering

  • Participatiebevordering is een vak op zich, maar een handboek kan helpen. We hopen dat er in het Handboek oog is voor het belang en de betekenis van oral history op het gebied van erfgoedparticipatie.

  • Het is natuurlijk een goed idee om een handboek te ontwikkelen, maar hoe zorg je ervoor dat deze mee beweegt met ontwikkelingen en inzichten in de samenleving . Handboeken hebben de neiging om bepaalde inzichten als standaard te presenteren (zie onze vroegre leerboeken architectuur- en kunstgeschiedenis) terwijl Faro gaat over het rekening houden met de 'hele ', samenhangende blik van de buger op zijn leefomgeving die ook nog aan het veranderen is.

  • Ik kan me voorstellen dat wanneer dit een nieuw soort van standaardwerk moet worden op dit onderwerp dat het interessant zou zijn om een brede blik te werpen op de verschillende beleidsdomeinen waar dit aan kan raken en de gemeenschap waar participatie in deze op doelt. Dat zou dan vorm kunnen krijgen in de samenwerkingspartners en casus beschrijvingen.

  • Als uitgangspunt hierbij de Intentieverklaring 'Erfgoedveld op weg naar Faro' , door zovelen organisaties ondertekend.

    "We stellen het belang van de samenleving waarin mensen die zorgdragen voor cultureel erfgoed en cultureel erfgoed mee willen vormgeven in ons werk centraal.' En 'Erfgoed is per definitie intergenerationeel. Het is een anker in een snel veranderende samenleving en dit vraagt om een permanente proces van herziening. Erfgoed kan de ontwikkeling die de samenleving doormaakt voorzien van een gedeeld idee van waar we vandaan komen en waar we heen willen'. Uitdagend en interessant om dat in een ' handboek' te vatten. Steeds denken en werken met/vanuit hypotheses?