Beargumenteer je keuze

  • 18 sep
  • 1
  • 53
Jouw mening telt!

Licht hier je ingevulde keuze toe m.b.t. Ontwikkeling workshop erfgoedveld opener maken voor mensen met een beperking. Vooral jouw argumenten zijn belangrijk voor de besluitvorming. Lees hier ook de reacties van anderen.

Terug naar de pagina met alle Faro-projectplannen

Reacties

één reactie, 28 september
  • Mooi initiatief! Zoals gisteren besproken met Anne Zohlandt, een van de initatiefnemers, werkt Erfgoedhuis Zuid-Holland graag mee aan het testen van de workshop. Wij kunnen ondersteunen door ons netwerk in de erfgoedsector (archeologieprofessionals- en vrijwilligers en daarnaast ook musea, oudheidkamers etc) in te zetten om een partner in de testfase te vinden. Desgewenst is op ons kantoor in Delft ook ruimte beschikbaar waar de workshop gegeven kan worden.