Beargumenteer je keuze

  • 18 sep
  • 3
  • 112
Jouw mening telt!

Licht hier je ingevulde keuze toe m.b.t. Hilversum: Je woonomgeving als thuis. Vooral jouw argumenten zijn belangrijk voor de besluitvorming. Lees hier ook de reacties van anderen.

Terug naar de pagina met alle Faro-projectplannen

Reacties

3 reacties, meest recent: 11 oktober
  • Wat in de samenvatting onvoldoende naar voren komt is dat bewoners met deze benadering ook een vocabulair in handen krijgt om goed mee te praten over veranderingen in hun woonomgeving. Op die manier kan erfgoed bijdragen aan democratische vernieuwing

  • Als startpunt is het wellicht logisch om zelf het initiatief te nemen als gemeente. Het zou interessant zijn om te kijken hoe bewoners in vervolgstappen zelf initiatief kunnen nemen en in die zin ook echt eigenaarschap over het proces zouden hebben. Hoe zou het kunnen bijdragen aan die dingen die voor hen belangrijk zijn, ook als dat niet expliciet de waardering van erfgoed is. Daar zijn ook kansen om samen te werken met het welzijnswerk en bestaande bewonerscollectieven.

  • Lijkt mij een taak van de gemeente.