Beargumenteer je keuze

 • 18 sep
 • 12
 • 151
Jouw mening telt!

Licht hier je ingevulde keuze toe m.b.t. Mobiel erfgoed: cultuurhistorische waardering en publieksparticipatie. Vooral jouw argumenten zijn belangrijk voor de besluitvorming. Lees hier ook de reacties van anderen.

Terug naar de pagina met alle Faro-projectplannen

Reacties

12 reacties, meest recent: 12 oktober
 • Het mobiele erfgoed verdient meer waardering. Tienduizenden mensen/eigenaren/vrijwilligers zijn er dagelijks of in het weekend druk mee. Het heeft alle potentie om als laagdrempelig erfgoed de geschiedenis te tonen en is daarbij verrassend veelzijdig in het tonen van maatschappelijke ontwikkelingen. Dat het waarderingskader nu aangepakt zou kunnen worden via dit participatief project is goed nieuws. Het voorstel heeft de potentie het mobiele erfgoed uit het pure 'nerdy' kennisgebied weg te halen en meer aan te laten sluiten bij hedendaagse erfgoed waardering. Het is hard nodig dat jonge mensen aansluiting vinden bij het mobiele erfgoed veld dat te vaak leunt op nostalgie van oudere mensen.

 • Heel veel mobiel erfgoed wordt beheerd door particuliere eigenaren en gerestaureerd en onderhouden door vrijwilligers. Daarbij zie je in de praktijk dat heel veel aandacht uitgaat naar de objecten zelf en minder naar de huidige betekenis ervan. Die maatschappelijke betekenis is echter groot: mobiel erfgoed verbindt: vele honderdduizenden burgers zorgen er gezamenlijk voor dat mobiel erfgoed behouden blijft. Dat gebeurt in allerlei verbanden: mobiel erfgoed zorgt voor lokale en nationale 'communities'. Mobiel erfgoed is overal: in de stad en op het platteland, in de grachtengordel en in de provincie, in alle lagen van de samenleving, bij jongeren en ouderen; overal vinden we de eigenaren van historische vervoermiddelen en mobiel erfgoed levert: al die betrokken burgers bieden de samenleving honderdduizenden historische wegvoertuigen en vele duizenden vaartuigen, railvoertuigen en vliegtuigen.

 • Cultuur verbindt mensen. Het beschrijft onze geschiedenis en wie wij zijn. Mobiel erfgoed heeft een belangrijke bijdrage aan onze samenleving gegeven. Dus moet Mobiel Erfgoed gekoesterd worden. De beleidsmatige zorg hiervoor is er nooit geweest. Het ligt volledig in handen van particulieren, vaak met een kleine portemonnee. Dat is op zich niet erg. Daar zit de liefde voor het mobiele erfgoed. Maar het verdient wel steun. Dit project helpt om deze steun vorm te geven.

 • Bij mobiel erfgoed gaat het om objecten waar vrijwel iedereen iets van af weet en die door velen ook daadwerkelijk gebruikt zijn. Ze hadden en hebben een grote invloed op de inrichting van ons leven. Dat beseft lang niet iedereen en daarom moet dat verhaal meer en beter verteld worden. Zo word je er ook meer van bewust wat die invloed is op je eigen leven.
  Bij mobiel erfgoed is er een enorme variëteit in vormgeving. Er zijn verbanden te noemen tussen die vormen en vrijwel alle relevante stromingen in de kunst. Onderzoek daarvan geeft ook meer zicht op de relatie tussen design en de gevoelens en opvattingen van mensen binnen een groep of de samenleving als geheel.

 • Tot nu toe is vooral de visie en het oordeel van erfgoedprofesionals bepalend voor de waardering van erfgoed. Het mooie van het Faro project is dat het ons vertelt dat [mobiel] erfgoed van ons allemaal is en dat we er ook nu van moeten genieten. Dus is de vraag van dit project: "Wat is voor u als toeschouwer en gebruiker van mobiel erfgoed de waarde van als die mooie oude spullen? " zeer rellevant.
  En als die publiekswaardering dan ook nog wordt toegevoegd aan het professionele lijstje, geeft dat een veel completer beeld van de waarde van mobiel erfgoed.

 • Het mobiele erfgoed wordt grotendeels in stand gehouden door de private sector met grote investeringen zowel financieel als tijd. Kijk naar de evenementen die door de toeschouwers zeer gewaardeerd worden omdat het onze geschiedenis beschrijft, waar we vandaan komen en hoe de mobiliteit zich ontwikkeld heeft. Zonder geschiedenis is er geen heden. Deze evenementen verbinden jong en oud en zijn ook goed voor de economie. Het mobiele erfgoed zou meer gesteund en gewaardeerd moeten worden

 • Het mobiel erfgoed is een deel van ons verleden en historie. Het verbind mensen in verenigingen en draagt bij aan het bruto nationaal geluk in Nederland. Het is ook een voorbeeld van duurzaamheid want waarom iets weggooien/ slopen na 8 -10 jaar terwijl je er ook 50 jaar of meer van kan genieten.

 • Het behouden van oldtimers als belangrijk mobiel erfgoed is van groot maatschappelijk en cultureel belang. Hier zijn enkele redenen waarom het behoud van oldtimers van essentieel belang is:

  1. Historisch en cultureel erfgoed: Oldtimers vertegenwoordigen een belangrijk deel van onze geschiedenis en cultuur op het gebied van mobiliteit en technologie. Ze zijn getuigen van de ontwikkeling van de auto-industrie en de maatschappelijke veranderingen die daarmee gepaard gingen. Het behoud van deze voertuigen is essentieel om ons erfgoed te bewaren en te begrijpen hoe onze samenleving is geëvolueerd.

  2. Technologische evolutie: Oldtimers laten zien hoe technologie zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Het vergelijken van oude voertuigen met moderne auto's biedt inzicht in de vooruitgang op het gebied van veiligheid, efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Het behouden van oldtimers stelt ons in staat om de technologische evolutie van de automobielindustrie te traceren en te waarderen.

  3. Educatieve waarde: Oldtimers dienen als waardevolle educatieve hulpmiddelen. Ze stellen mensen in staat om de mechanica en techniek achter deze voertuigen te begrijpen. Dit kan helpen bij het stimuleren van interesse in wetenschap, techniek en technologie bij jongere generaties. Het behoud van oldtimers biedt dus educatieve kansen voor huidige en toekomstige generaties.

  4. Cultureel evenementen en gemeenschap: Oldtimerspuzzelritten, autoshows en bijeenkomsten brengen gemeenschappen bij elkaar. Deze evenementen versterken de sociale banden en zorgen voor een gevoel van gemeenschap. Ze bieden eigenaren de kans om hun passie te delen en anderen te inspireren. Daarnaast trekken ze vaak een breed publiek aan dat kan genieten van de schoonheid en de geschiedenis van deze voertuigen.

  5. Emotionele waarde: Voor veel eigenaren van oldtimers is hun voertuig meer dan alleen een stuk metaal op wielen. Het is een bron van trots, nostalgie en vreugde. Het behouden van deze voertuigen stelt eigenaren in staat om deze emotionele band te behouden en te delen met anderen. Het publiek kan ook genieten van de nostalgische gevoelens die oldtimers oproepen.

  6. Toerisme en economie: Oldtimers kunnen een stimulans zijn voor toerisme en economische activiteit in bepaalde regio's. Toeristen bezoeken vaak autoshows en musea met oldtimers, wat bijdraagt aan de lokale economie. Het behoud van oldtimers kan dus een positieve invloed hebben op de economische ontwikkeling en het toerisme in een gebied.

  Kortom, oldtimers vertegenwoordigen veel meer dan alleen auto's uit het verleden. Ze zijn levende stukken geschiedenis en cultureel erfgoed die waarde toevoegen aan onze samenleving op vele manieren. Het behoud van oldtimers is essentieel om deze rijke erfenis door te geven aan toekomstige generaties en om het plezier, de educatie en de gemeenschapsbanden die ze bieden te koesteren.

 • Het mobiele erfgoed is van groot belang om te kunnen laten zien hoe diverse vormen van transport (weg, water, lucht en spoor) er toe hebben geleid dat Nederland het huidige welvaartsniveau heeft bereikt en dat vandaag de dag ons land niet voor niets een transportland wordt genoemd. Met de auto heeft iedereen een manier van vervoer gekregen waarmee hij/zij zich in alle vrijheid kan bewegen. Niet alleen op het gebied van werken, maar ook als ontspanning. Met boten/schepen heeft ons land een enorme hoge economische waarde behaald op het gebied van transport over water en op het terrein van water toerisme. Dankzij het pionierswerk van de eerste luchtvaart enthousiastelingen is KLM, onze nationale luchtvaartmaatschasppij, een grote speler in de internationale luchtvaart, Voor zowel het transport van mensen als van goederen. Het intensieve treinverkeer in ons land is gebaseerd op de goede aanpak van het aanleggen van spoorlijnen sinds 1839. Vaak wordt gezegd, "geen toekomst zonder verleden". Daarom is het belangrijk dat het mobiele erfgoed alle kansen krijgt om, niet alleen in musea, maar ook in de praktijk aan het grote publiek te kunnen laten zien en laten ervaren met wat voor soort wegvoertuigen, schepen, vliegtuigen en treinen ons land het huidige welvaartsniveau heeft bereikt.
  Het bijzondere is dat de meeste wegvoertuigen, boten en schepen, vliegtuigen en treinen door particulieren of particuliere organisaties worden beheerd, onderhouden en gebruikt. Dat is bij de meeste andere soorten van erfgoed niet het geval. De overheid zal om die reden de mobiel-erfgoed-particulieren dankbaar moeten zijn, dat zij zoveel liefde en financiele middelen inzetten om hun mobiele erfgoed rollend, varend of vliegend te houden.

 • Na afloop van de herdenking van de vrijheid op de datum dat de gemeente was bevrijd in 1944 kwam de burgemeester ons bedanken dat we met onze, originele, voertuigen en displays die dag in het park hadden gestaan.

  Het maakt de verhalen en films over de periode tastbaar voor de inwoners. En zeker voor de kinderen van de basisscholen die zijn komen kijken.

  Dat is het tastbare bewijs dat mobiel cultureel erfgoed er mag/moet zijn.

 • Mobiel erfgoed kun je ook in een bredere context zetten. Het gaat hier om mobiel erfgoed dat nog werkt, maar hoe heeft de mens zich door de eeuwen heen zich mobiel voortbewegen. Wat is daarover vanuit de archeologie van bekend en vanuit de cultuurhistorie, de manier van leven van mensen? Welke verhalen kun je daarover vertellen en een beeld van geven, proberen voor te stellen.

 • Het is waardevol om de finesses van de automobiele techniek van vroeger levendig te houden, in de geest en in de zin van handvaardigheid bij onderhoud, reparatie en voor de instandhouding van dit materieel. De tastbare aanwezigheid en bereikbaarheid is essentieel.