Beargumenteer je keuze

 • 15 sep
 • 7
 • 214
Jouw mening telt!

Licht hier je ingevulde keuze toe m.b.t. Amateurarcheologen/ erfgoedvrijwilligers en (dreigende) verweesde collecties/ervaringen. Vooral jouw argumenten zijn belangrijk voor de besluitvorming. Lees hier ook de reacties van anderen.

Terug naar de pagina met alle Faro-projectplannen

Reacties

7 reacties, meest recent: 14 oktober
 • Erfgoed is van en voor de mensen zelf. Het meedoen van vrijwilligers past hierbij. en is vaak essentieel om "erfgoed praktijken" uitvoerbaar te krijgen en te houden.

 • Vrijwilligers in algemeen zijn een belangrijke groep om verschillende thema’s te kunnen uitvoeren/realiseren, maar in erfgoedsector in het bijzonder zijn zeer belangrijk en onmisbare groep!.

 • Heel goed dat het bredere publiek ook betrokken wordt bij het vaststellen van criteria.

  We doen het namelijk voor de BV Nederland en niet voor de eigen kleinere groep hobbyisten

 • Met een veranderende demografie zullen er nog meer "verweesde collecties" ter beschikking worden gesteld door b.v. erfgenamen aan Erfgoed organisaties, musea en heemkunde en archeologie verenigingen

  Hoe ga je daar op een respectvolle wijze mee om.

 • Het doorbreekt de verzuiling tussen beroeps en amateur archeologie en historie. Een goede stap richting gezamenlijke opbouw van kennis en gefundeerde participatie van amateurs.

 • ``De interviews laten daarnaast zien hoe vrijwilligers op leeftijd kijken naar de toekomst van hun privé-collecties. We gaan op zoek naar structurele oplossingen voor collecties die verweesd dreigen te raken. ' Dat laatste zou wat mij betreft prioriteit moeten hebben boven het eerste. De resultaten van vroegere activiteiten van vrijwilligers zijn m.i. van groter belang dan hun reflectie op de toekomst van hun collecties, hoe aardig ook.

 • Prima samengaan van prof en amateurs/vrijwilligers! Samen = sterker zeker in deze combinatie!